güzəran

güzəran
is. <fars.> Dolanacaq, dirilik, yaşayış, həyat. Məktəbdə Səlimin güzəranı çox da gözəl keçməyirdi. İ. M.. <Nəbi:> Nədir bu güzəran, nədir bu həyat? Xalqa divan tutur bir yığın cəllad! S. Rüst.. Güzəran etmək – dolanmaq, yaşamaq, keçinmək. Kəndin camaatı hamısı maldarlıqla güzəran edir. Ə. H.. Bu kəndin əhli əkinçilik və çarvadarlıqla güzəran edərdi. S. S. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • güzəran — f. yaşayış, həyat, dolanışıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gün-güzəran — is. Güzəran, dolanacaq, yaşayış …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güzəranlı — sif. 1. Bu və ya başqa cür güzəran keçirən, dolanacağı, həyatı olan. Pis güzəranlı. Yaxşı güzəranlı. Xoş güzəranlı. 2. Həyatı yaxşı keçən, firavan yaşayan. Bulağın hər iki tərəfinin lap güzəranlısı (is.) belə ancaq qonaq olan zaman ağ dəmir çıraq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşgüzəran(lı) — sif. <fars.> Güzəranı, həyatı xoş keçən, yaxşı yaşayan. <Hacı Kərim zərgər:> Cənab şair, bərfərz ki, bizim hər birimizdə bir təqsir var ki, sənətindən bəhrəyab olmur, bəs sən niyə öz sənətindən xoşgüzəran deyilsən? M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolanmaq — 1. f. 1. Bir şeyin ətrafında fırlanmaq, hərlənmək, dövr eləmək, aylanmaq; dövrə vurmaq. Bu binanın ətrafını on dəqiqəyə dolanmaq olar. – Hüseynağa şeylərin daşınmasını gözləmədən yuxarı çıxıb buruğu dolandı. M. İ.. Dörd tərəfimdəki mərzlərlə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məişət — is. <ər.> 1. Ümumi yaşayış tərzi; yaşayış, yaşama, həyat. Kino məişətimizə möhkəm surətdə daxil olmuşdur. Yeni məişət uğrunda mübarizə. – <Zeynal> get gedə məişət pozğunluğunun çirkabı içinə yuvarlanırdı. S. H.. <Dərviş:> Dayı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sıxıntı — is. 1. Çətinlik, qısıntı, yoxsulluq, ehtiyac, korluq, güzəran ağırlığı. <Əmrah> başdan ayağa sıxıntı, fəryadla yoğrulmuş bir həyatdan küsməkdə haqlı idi. M. Hüs.. Durnanın uşaqlığı sıxıntı içərisində keçmişdi. Ə. S.. Sıxıntı çəkmək – 1)… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərrənməg — (Bakı, Salyan) dolanmaq, güzəran keçirmək. – Yazığ adamdı, qoy bi idarədə hərrənsin də (Salyan); – Bir tə:r hərrənirig də (Bakı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • keçənəcək — (İmişli) yaşayış, güzəran. – Keçənəcəgimiz sağlığıva yap yaxşıdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • madar-güzar — I (Gədəbəy) tək, bircə, yeganə. – Madar güzar bir uşağımız var, o da oxuyor şə:rdə II (Qazax) dolanacaq, güzəran. – Məmmədin madar güzarı yaxşıdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”